Warhammer: Enemy Within the Eusterpark !

De boot!

05b- Uit het dagboek van Fritz!

Het schip vervoert ​​wol en we vinden ook een vrouw die de aanval heeft overleefd door zich te verstoppen in een kast. Ze vertelt ons wat er gebeurd is en dat ze de vrouw is van één van de dode handelaren. We besluiten het schip in bezit te nemen en naar de eerste wachtplek te varen om de gebeurtenis te melden. Verder besluiten we om bij de eerste grote stad de wol te verkopen en daarna de boot aan de weduwe van de kapitein terug te geven.
Zulle de Goden Manann en Taal ons helpen en beschermen!

Comments

Ariolan

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.