Warhammer: Enemy Within the Eusterpark !

Een nieuwe commissie.

04- Uit het dagboek van Fritz

Met hulp van onze liefde Goden is het ons gelukt om het kwade ritueel te stoppen. Nu zijn we gedwongen de stad snel te verlaten. Bogenhaven is geen veilige plek meer voor ons en we denken dat veel mensen graag onze koppen op een lans zouden willen zien.
Gelukkig vinden we bescherming bij de nobelman Bela Dusterman. Een zeer rijke man die ons een opdracht biedt. Een gevaarlijke, en daarom belooft hij ons goed te belonen als de missie slaagt! We moeten Giuliana zijn dochter opsporen en terug brengen. Een groep van gevaarlijke bandieten hebben het meesje ontvoerd.
Met een voorschot van de premie kopen we nieuwe wapens en kleren waarna we vertrekken. Bij een taverne ontmoeten we een dwerg die mensen wil rekruteren voor een zeer gevaarlijke onderneming. We spreken met de dwerg af dat we aan zijn missie deelnemen, maar in ruil daarvoor moet hij ons dan helpen om Giuliana te vinden en bevrijden.
We vertrekken en na een dag lopen komen we bij een heuvel. Na iets beter kijken blijkt deze een schuilplaats te zijn.

Comments

Ariolan

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.