Warhammer: Enemy Within the Eusterpark !

De Tovenaar Geronimo Bilzen en een nieuwe opdracht.

07C- Uit het Dagboek van Fritz

Vanochtend kwam bij onze boot de jonge Hans Peter Schiller, een leerling van de tovenaar Geronimo Bilzen, hij vertelde ons dat zijn meester ons uitnodigde voor een lunch bij hem thuis. We accepteerden de uitnodiging, maar we vonden zo’n ongewone uitnodiging enigszins verdacht en we besloten eerst naar de dokter en naar Wiera te gaan om meer over de hem te weten. Het bleek dat hij een machtige tovenaar is, bekend en gerespecteerd door iedereen en waarschijnlijk, omdat hij ook verantwoordelijk voor de bescherming van Weissbruck is, was hij zeer geïnteresseerd om het verhaal van de ontvoering en bevrijding van de Apotheker direct uit onze monden te horen.
We gingen dus naar zijn huis, een soort kasteel net buiten de stad, en na een eenvoudig maar heerlijk buffet, werden we door de leerling naar de bibliotheekkamer geleid en maakten we kennis met Geronimo Bilzen. Een man van middelbare leeftijd met lange witte haren en bangmakende ogen zonder kleur. Fridhelm was zichtbaar onder de indruk van de enorme hoeveelheid aanwezige teksten en boeken.
Na goed naar ons verhaal te hebben geluisterd vroeg de tovenaar ons of we bereid zouden zijn om een avontuur te ondernemen namens hem. De opdracht was om naar Grissenwald te reizen en daar de tovenares Etelka Hertzen (of misschien zou ik heks moeten zeggen) te vermoorden of gevangen te nemen. Hij vertelde ons dat Etelka direct betrokken was bij het demonische ritueel in Bogenhaven, waarover de tovenaar geïnformeerd was en ook wist over onze beslissende interventie.
Als we de opdracht zouden accepteren en deze tot een goed einde zouden brengen, konden we kiezen tussen een beloning in geld of het aanbod van de tovenaar om onze broer Fridhelm als zijn leerling aan te nemen.
Als hulp kregen we een magische ring die extra bescherm bood aan wie deze droeg tegen alle demonische wezen. Omdat we via Aldorf moesten reizen (en we vreesden dat de lokale militie nog op zoek naar ons was in verband met het incident in de taverne), garandeerde de tovenaar ons zijn totale bescherming. Het tweede voorstel leek ons interessant, want dat zou voor Fridhelm een gouden kans zijn. Bovendien zou Aldorf (stad die ik heel goed kent) de ideale plaats zijn om de wol goed te kunnen verkopen. Kortom, het leek ons een goede kans en we namen de opdracht aan!

Comments

mauriziopurcaro

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.